fredag 31. oktober 2008

Refleksjoner rundt norfund

I to ukers tid har vi nå jobbet med spillet "Norfund". Dette spillet er bygget på virkeligheten, bare nå er det utformet som et spill. Under dette spillet fikk vi utdelt 100 millioner kroner som vi skulle forvalte på forskjellige u-landsbedrifter. Dette var da innenfor Asia, Afrika og Sør-Amerika.

"Norfund" var et veldig lærerrikt spill. En fikk et innblikk på hvordan det er å invistere i den virkelige verden. Det viser hvor viktig det er å ha kunnskap og ikke være naiv om den bedriften man investerer i. En lærer også hvor viktig det er å ha en sammenheng mellom miljø, ledelse og sosialt. Ikke nok med det, så lærte vi hvordan "Norfund" jobber og fungerer. Vi hadde ikke hørt så mye om hva de drev med, men nå har vi fått et veldig positivt innblikk i deres hverdag. De gjør en veldig viktig jobb og får små/store fattige bedrifter opp på bena, som er en veldig viktig utvikling i u-land! Det må også sies at vi forstod mer om hvordan mange bedrifter i u-land opperer.

Alt i alt, en positiv og lærerrik opplevelse.

fredag 17. oktober 2008

Spådommer for økonomien i Norge

Tidligere i år hadde vi en "spådom" på hvordan økonomien ville se ut her til lands i mars. Nå befinner vi oss i oktober og vi har nå nye tanker om hvordan det vil se ut i mars.

Vår tidligere "spådom" så slik ut:
«I det kommende år har vi tro på at renten vil stige ytterlige. Kanskje vil smerte grensen nås på rundt 6%, men etter jul tror vi vil få en eller to kutt i styringsrenten. Styringsrenten tror jeg vil gå ned til rundt 5,2%. Inflasjonen vil nok mest sannsynlig holde seg høy gjennom dette året ettersom det er et stramt arbeidsmarked, olje og gass priser har sunket litt i det siste og Kina driver inflasjonen opp. Det siste året har det kommet flere flyktninger til landet, dette kan være med på å presse arbeidsledigheten opp»

Etter nye hendelser i markedet og etter nye tanker har vi kommet frem til dette nå:
Etter finanskrisen er det nå enda mer sannsynlig at styringsrenten vil synke. Vi fikk feil på når denne styringsreten ville snu og gå nedover. Toppen ble aldri 6% og den ble satt nedover tidligere. Pga finanskrisen kan dette få konsekvenser for arbeidsmarkedet. Flere kan bli arbeidsledige ettersom mindre bedrifter ikke tar sjansen på å ha store utgifter. På en annen side har vi nå sett at statsbudsjettet har satt igang tiltak som øker aktiviteten i økonomien. Blant annet utbygninger av jernbaner osv. Vår konklusjon er at mye av våre tidligere «spådommer» kommer til å stemme med noen unntak. Blant annet arbeidsledigheten og når styringsrenten ville synke. Vi har også sett at oljeprisen har sunket drastisk. Vi tror bunnen blir nådd ved en styringsrente på 5 %.

fredag 10. oktober 2008

"Gjør rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land."Hvordan kunne finanskrisen oppstå?


Vi har nå den siste tiden sett banker gå konkurs, forsikringsselskap har gått konkurs, Island som et helt land er på vei mot en konkurs, redningspakker fra forskjellige land har blitt gitt, børser har sunket drastisk og frykten sprer seg nå ytterlige i hele verden. Spørsmålet er hvordan dette kunne skje?
Våren 2007 blir problemene rundt subprime lånene offentliggjort. Subprime lånene var lån som var ment for personer med dårlig økonomsike forutsetninger. For at det skulle bli mulig å finansierer disse lånene måtte obligasjoner bli solgt verden over. Menneskene som hadde tatt opp disse lånene klarte ikke å betale tilbake renter og avdrag. Som et resultat ga de husene tilbake til bankene, og bankene stod da igjen med resten av lånet. I tillegg gikk USA gjennom nedgang i boligmarkedet, de fikk derfor ikke like mye tilbake for huset som de hadde lånt ut. Ettersom obligasjonene hadde blitt solgt over hele verden, ble det nå en global kredittkrise. Fra og med da har krisenene bare ballet på seg.


I september kom nyhten om at boliglånsbaknene Fannie mae og Freddie mac manglet verdier for 5000 milliader dollar. Dette skapte en trussel mot den amerikanske økonomien. Etter dette kom ut var det flere banker som søkte om støtte for å ikke gå konkurs. Som et resultat av krisen gikk 3 av de 5 største innvesteringsbankene under eller ble slått konkurs. AIG som er verdens største forsiknringsselskap måtte også bli reddet for å ikke gå konkurs. Dermed hadde Bush-adminstrasjonen intet valg en å gi en redningspakke som frykt for en eventuell panikk på verdens finansmarkedet.


Frykten var allerede spredd. Flere land som f.eks Italia, Tyskland og England ga redningspakker til deres banker. Dårlige forventninger gjorde slik at børser stupte mot blodrøde tall. Nå var ikke bare USA i krisen, men hele verden. Dette var nå en global finanskrise.


Ut i fra det vi har sett nå, ser man hvordan internasjonale finansmarkeder spiller inn for andre land. Det hele startet med lån i USA, som ble solgt videre. Dermed ble USA's låneproblem, et problem rundt om i hele verden. Uansett hvor du befant deg kunne man kjøpe både lån og valuta. En kan se hvordan verden har blitt mye mer globalisert de siste årene og en kan se hvordan de store økonomiene spiller inn for ulike land. Hvis denne krisen hadde vært for noen år tilbake ville nok ikke krisen vært så global.

Kilder: http://e24.no/boers-og-finans/article2657790.ece
Bildet: http://e24.no/boers-og-finans/article2657790.ece